ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ – КАМЕН ПАМТИ

https://www.youtube.com/watch?v=uboNtY5PtLE