Одјељење за заједничке послове

Надлежност Одјељења су финансијски, рачуноводствени, материјални, обрачунски и благајнички послови, те набавке, евиденције о основним средствима, инвентару и имовини Музеја; послови техничког одржавања објекта, инсталација и инвентара, обезбјеђење транспорта музејске грађе и других вриједности на подручју Републике Српске, Босне и Херцеговине и иностранству. Дјелатност одјељења укључује и обављање послова везаних за промоцију Музеја и његове дјелатности путем медија и на тржишту идеја и услуга, маркетиншке послове те продају музејских издања и сувенира.

Милена Котур, рачуновођа