Одјељење за документацију

Одјељење за документацију обавља послове вођења евиденције о културним добрима, документације о музејској грађи, те  вођење регистра културних добара ЈУ Завичајни музеј Градишка. Надлежност Одјељења је и вођење документације о музејским збиркама, о програмским дјелатностима.

У овом Одјељењу похрањена је документација културних добара и музејске грађе, документација музејских збирки, документација програмских дјелатности, документација аудио-визуелних фондова (фототека, фонотека,мултимедијални материјали), документација о оснивању и историјату ЈУ Завичајни музеј Градишка, документација о конзерваторско-рестаураторским поступцима, документација о откупу и поклону музејске грађе, документација стручног и научног рада, документација библиотечке и издавачке дјелатности, документација о промоцији Музеја.

Петра Јунгић, документариста