Одјељење за конзервацију

Одјељење за конзервацију врши конзерваторско радове на покретним културним добрима и музејској грађи од метала, керамике, камена и других материјала. Поред тога, ово одјељење се бави конзервирањем и заштитом непокретних сакралних и свјетовних објеката, који се конзервирају у циљу боље презентације непокретне културне баштине – средњовјековна црква у Кијевцима, касноантичке базилике у Бакинцима, средњовјековна црква у Мринима, итд.

Перо Тодоровић, препаратор