Најзападнији средњовјековни ћирилични натпис

Најзападнији средњовјековни ћирилични натпис из 1301.
године, пронађен је у припрати средњовјековне манастирске цркве
у Горњим Кијевцима, општина Градишка.