Одјељење за образовно – педагошки рад, комуникације и односе са јавношћу

Надлежно је за односе с јавношчћу, те за организацију посјета изложбама и за све манифестације, радионице, семинаре, предавања и друге облике просвјетно-педагошке дјелатности.

Дјелатност одјељења је и организовање стручних вођења посјетилаца Музеја кроз Сталну поставку и све друге изложбе, те планирања пригодних музејских манифестација са музејским одјељењима и стручним радницима.

Одјељење припрема и публикује документацију о манифестацијама те друге публикације везане за рад Музеја.