Хотел Кајзер

Јавна установа Завичајни музеј Градишка формира се одлуком Скупштине општине Градишка 4. априла 2003. године, када прелази у приземље некадашњег хотела Кајзер, гдје се и данас налази.