Prezentaciju Studije LOKALNE ISTORIJE I SJEĆANJE NA II SVJETSKI RAT U ROMSKIM ZAJEDNICAMA U SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI

Udruženje „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“ poziva Vas na Prezentaciju Studije “LOKALNE ISTORIJE I SJEĆANJE NA II SVJETSKI RAT U ROMSKIM ZAJEDNICAMA U SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI” koja će se održati u utorak, 4. juna 2024. godine u Zavičajnom muzeju Gradiška.

Napori za izgradnju inkluzivnog i pravednog društva zahtijevaju osnaživanje marginalizovanih zajednica, posebno romske zajednice, koja se suočava sa brojnim društvenim i institucionalnim izazovima, uključujući anticiganizam.

Studija Lokalne istorije i sjećanje na II svjetski rat u romskim zajednicama u Srbiji i Bosni i Hercegovini dio je projekta SJETI SE HOLOKAUSTA – BORI SE PROTIV ANTICIGANIZMA, koji sprovodi Forum Roma Srbije i Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin iz Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Centralnim vijećem njemačkih Sinta i Roma, i uz podršku EVZ fondacije iz Berlina. Ideja je isticanje važnosti jačanja sjećanja i znanja o holokaustu kao ključnog elementa u borbi protiv anticiganizma.

Nedostatak informacija o romskim žrtvama, kako među Romima, tako i među većinskim stanovništvom, naglašava hitnu potrebu za djelovanjem, kako u smislu prikupljanja podataka, tako i zalaganja za njegovanje sjećanja na romske žrtve tokom II svjetskog rata u sklopu angažovanja nevladinih organizacija u stvaranju uslova za ravnopravnije uključivanje Roma i Romkinja u društvo. Studija koja će biti predstavljena, sastavljena je od tekstova istoričara i iskaza svjedoka Holokausta i doprinosi obogaćivanju znanja unutar romske zajednice i šire javnosti. Kroz pristup prikupljanja sjećanja svjedoka Holokausta, romske organizacije su aktivno učestvovale u intervjuisanju svojih sunarodnika, doprinoseći „proizvodnji znanja“ i prenošenju sjećanja. Osim toga, rezultati istraživanja i preporuke zasnovane na njima trebalo bi da omoguće romskim organizacijama da djeluju kao „multiplikatori znanja“ i da budu osnaženi da se zalažu za različite načine njegovanja sjećanja na žrtve, kako unutar romske zajednice, tako i u širem društvenom kontekstu, boreći se protiv postojećih struktura diskriminacije, razbijajući stereotipe i unapređujući razumijevanje šireg konteksta socijalne uključenosti.

Rad na ovoj studiji i aktivnosti nevladinih organizacija zasnovani su na Strateškom okviru Evropske unije za inkluziju Roma (2020-2030) i strategijama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na Zapadnom Balkanu. Rezultati studije predstavljaju situaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kako kroz doprinose istoričara o manje istraženim lokalnim okolnostima viktimizacije Roma i Romkinja tokom II svjetskog rata, tako i kroz porodična sjećanja, što ovu studiju čini ključnim instrumentom za podsticanje transformacije i unapređenje inkluzivnosti u društvu.

Autori studije su istoričar Milovan Pisari, sociolog Dragan Stanojević i filozofkinja Tanja Jakobi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *